ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Ωδείο τέχνης & πολιτισμού

To MONO ιδιωτικό ΩΔΕΙΟ στα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο.
Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με Αριθμ. Απόφ. 550/31.8.2021, ΦΕΚ 4092/Β/07.09.2021.

Ένα αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή, υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τα αναγνωρισμένα από το κράτος Ωδεία, διέπονται από νόμους και πλαίσια στην εκπαίδευση των μαθητών, από προϋποθέσεις για την πρόσληψη των καθηγητών, από εξετάσεις με εκπρόσωπο του Υπουργείου, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στα αποτελέσματα και άλλα πολλά.

Δείτε τη λίστα του Υπουργείου Πολιτισμού, με τα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πατώντας εδώ. Θα μας βρείτε στη θέση 196.

Για να είναι και να ονομάζεται ένα Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα “Ωδείο ή Μουσική Σχολή” θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Το Ωδείο είναι υποχρεωτικό να έχει για την λειτουργία του Καλλιτεχνικό Διευθυντή που διαθέτει ένα σύνολο συγκεκριμένων προσόντων και την πρόσληψη του οποίου εγκρίνει το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ
Κλασικά, μοντέρνα και παραδοσιακά όργανα. Κλασικό και μοντέρνο τραγούδι.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ  ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Ευπαλίνειο Ωδείο ενώπιον επιτροπής καταξιωμένων καθηγητών και εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους, δίνουν εξετάσεις ενώπιον επιτροπής καταξιωμένων καθηγητών και εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και λαμβάνουν πτυχίο ή δίπλωμα στο μουσικό όργανο ή μάθημα που σπούδασαν. Τα πτυχία και διπλώματα αυτά εξασφαλίζουν την επαγγελματική ενασχόληση με τη μουσική.

Ειδικά τα μικρά παιδιά που έχουν όλα τα χρόνια μπροστά τους, ανεξάρτητα αν έχουν εκφράσει ή όχι επιθυμία για επαγγελματική ενασχόληση στο μέλλον, καλό είναι να δίνουν κάθε χρόνο προαγωγικές εξετάσεις και να κατοχυρώνουν τα επίπεδα σπουδών τους και η απόφαση ας έρθει αργότερα.

Και σε τι θα τους χρησιμεύσει το πτυχίο;

  • Τα περισσότερα παιδιά κινητοποιούνται και μελετούν περισσότερο λόγω των εξετάσεων που δίνουν κάθε χρόνο, οπότε έχουν γρηγορότερη πρόοδο
  • Το πτυχίο αυτό καθ’ αυτό είναι μια αναγνώριση της αξίας τους και μια ανταμοιβή για τους κόπους τους. Είναι ένα επίτευγμα για το οποίο θα είναι υπερήφανοι σε όλη τους τη ζωή
  • Κάποιοι ενδεχομένως στο μέλλον ν’ ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική, οπότε το πτυχίο είναι απαιτούμενο.
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Είμαστε εξεταστικό κέντρο για το RSL.