Παραδοσιακή Μουσική

Οι ρίζες μας

Το ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΩΔΕΙΟ με σεβασμό στην μακρά μας μουσική παράδοση έχει δημιουργήσει ένα τμήμα εκμάθησης της Παραδοσιακής μας μουσικής εμβαθύνοντας στα μουσικά συστήματα και αναπτύσσοντας σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης των οργάνων, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον της παραδοσιακής μας μουσικής.

Στόχος είναι οι μαθητευόμενοι μουσικοί να εμβαθύνουν στο ρεπερτόριο, να μελετήσουν την παράδοση των παλαιών οργανοπαιχτών σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, να γνωρίσουν τα μουσικά συστήματα και την αισθητική της δημοτική μας μουσικής.

Διδάσκονται:
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ και
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ

και σύντομα ΛΑΟΥΤΟ