Βυζαντινή Μουσική – Παιδικός Χορός Βυζαντινής Μουσικής

Ελληνική Εκκλησιαστική και Δημοτική Μουσική

Στο μάθημα της Ελληνικής μουσικής τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον πλούτο της μουσικής μας, μέσα από την καλλιέργεια της ευρύτερης παραδοσιακής ελληνικής εκκλησιαστικής και δημοτικής μουσικής παιδείας.

Θα διδαχθούν ολοκληρωμένο σύστημα θεωρίας, όπως τυπικά καλείται «Βυζαντινή Μουσική»

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία γραφής της – την παρασημαντική
Τους μουσικούς δρόμους ή κλίμακες των ήχων
Τους ρυθμούς, καθώς και τα μορφολογικά στοιχεία που την χαρακτηρίζουν

Θα πάρουν παραδείγματα της Πράξης,

όπως δηλαδή εκφράζεται αυτή η μουσική μέσα από την ζώσα Παράδοση, τόσο στο εκκλησιαστικό μέλος από τους ιεροψάλτες, τόσο και στη δημοτική μας μουσική.

Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η εισαγωγή στο μονοφωνικό μέλος και τους δρόμους της ελληνικής μουσικής, μέσα από,

Ασκήσεις μουσικής
Τα λιτά μελωδικά σχήματα των τροπαρίων της εκκλησίας μας
Δημοτικά τραγούδια
Κάλαντα

Ατομικό Μάθημα

Ανάλογα με το επίπεδο μουσικών γνώσεων του κάθε μαθητή, η παράδοση των μαθημάτων και η εξέταση μπορούν να γίνονται σε ατομικό μάθημα.

Χορωδία

Στο χορωδιακό μάθημα θα μπορούν να διδάσκονται και να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, με σκοπό τη βιωματική μουσική εκπαίδευσή τους, με τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του Ωδείου.

Οι μαθητές που έχουν μουσικές γνώσεις (solfège ή παραλλαγή) καθώς και οι μαθητές του φυτωρίου, θα διδάσκονται μουσική ανάγνωση βιωματικά, θα αποκτήσουν βασικές χορωδιακές δεξιότητες, να τραγουδούν, να ψέλνουν και να ισοκρατούν.